ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2019


Sprzątanie świata i Dzień Ziemi należą od wielu lat do stałych punktów corocznych uroczystości i akcji szkolnych. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana jest wspólnie z referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska urzędu Gminy Pińczów. Uczniowie biorą udział w pracach porządkowych przy szkole i okolicy naszej miejscowości. Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole odbył się również apel przygotowany pod kierunkiem p. Marcina Strączka. Uczniowie wysłuchali wierszy, piosenek i tekstów mówiących o tym jaki wpływ na środowisko wywiera działalność człowieka. Celem apelu było przede wszystkim zachęcenie uczniów do refleksji nad swoim stylem życia, do zastanowienia się czy w swoich działaniach uwzględniają potrzeby przyrody oraz wzmocnienie przekonania, że życie w zgodzie z ekologią to inwestycja we własne zdrowie i dobre samopoczucie.

Zdjęcia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2019 została wyłączona

Uroczysty apel z okazji ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA


W piątek, 26 kwietnia 2019r. odbył się w naszej szkole apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie przygotowali część artystyczną pod kierunkiem nauczycielki p. Anny Zacharz. Apel rozpoczęto wprowadzeniem pocztu flagowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano historię Konstytucji 3 Maja. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Wszystkim obecnym uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja to ważne i wyjątkowe wydarzenie w naszej szkole. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Uroczysty apel z okazji ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA została wyłączona

Wyzwanie Szkoły Demokracji z obszaru „Uczenie się i nauczanie”

Koleżanki i Koledzy! Przystępujemy do kolejnego wyzwania Szkoły Demokracji: Uczenie się i Nauczanie. Wspólnie z Radą Samorządu Uczniowskiego spotkaliśmy się żeby zastanowić się nad zagadnieniami, które chcielibyśmy sprawdzić. Sformułowaliśmy pytania, tak aby były zrozumiałe i czytelne dla Was. Uczniowie z koła informatycznego z opiekunem zajęli się przygotowaniem takiej ankiety w formie elektronicznej. Taka wersja ankiety pozwoli zsumowałać wyniki i utworzyć wykresy. Wyniki zostaną przedstawione nauczycielom, a temat poddany do dyskusji. Prosimy o uzupełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wyzwanie Szkoły Demokracji z obszaru „Uczenie się i nauczanie” została wyłączona

Szkolne konkursy wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs na „Najciekawszą i najpiękniejszą ozdobę wielkanocną” oraz na „Kartkę świąteczną” zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Konkursy wielkanocne stały się już naszą szkolną tradycją. Celem konkursu było propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych, pobudzenie aktywności twórczej i rozwijanie wrażliwości estetycznej u uczniów. Spośród wszystkich prac, jury wybrało najciekawsze i najestetyczniej wykonane. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
A oto lista laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach: 

Najciekawsza i najpiękniejsza ozdoba świąteczna:

Kategoria: klasy I – III

I miejsce: Filip Szczepański (klasa I)

II miejsce: Szymon Boksa (klasa II)

III miejsce: Ewa Wojciechowska (klasa III)

Kategoria: klasy IV – VIII

I miejsce: Martyna Gajos (klasa VII)

II miejsce: Magdalena Szydłowska klasa V)

III miejsce: Weronika Boksa (klasa IV), Zuzanna Stanek (klasa V) 

Wyróżnienie: Adam Grabiwoda (klasa V)

Kartka świąteczna: 

I miejsce: Ewa Wojciechowska (klasa III), Mateusz Wieczorek (klasa IV) 

II miejsce: Magdalena Szydłowska (klasa V)

III miejsce: Dominika Różycka (klasa IV).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolne konkursy wielkanocne została wyłączona

Dzień Wiosny i Dzień Nowych Technologii w naszej szkole

20 marca w środę rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Za oknami jednak tego nie widać. Uczniowie naszej placówki witali wiosnę w czwartek 21 marca. Tradycyjnie spalono Marzannę, a dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę słowami:

Marzanno, Marzanno ty zimowa panno,

ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy.

Był to pierwszy dzień wiosny, a także Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Wydarzenie to patronatem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nowoczesne technologie są obecne w życiu codziennym każdego z nas. W tym dniu zajęcia w przedszkolu i szkole miały charakter zabawowy z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji internetowych oraz użyciu nowoczesnego sprzętu. Podczas takich zajęć uczniowie klas I – III uczyli się kodowania z małpką, programowali drogę Scottiego, sterowali robotem Dash, by z pominięciem przeszkód doprowadzić go do celu. W klasach IV – VIII odbyły się zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych: uczniowie rozwiązywali quizy, krzyżówki i rebusy wykonane w internetowych aplikacjach wspierających proces uczenia się i nauczania tj. LearningApps, Quizlet, Kahoot! Pierwszy dzień wiosny możemy więc śmiało uznać za powitany nowocześnie, radośnie, przyjemnie i pożytecznie.

Zdjęcia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Wiosny i Dzień Nowych Technologii w naszej szkole została wyłączona

Kolejne wyzwanie w ramach programu Szkoła Demokracji

Kolejne wyzwanie w ramach programu Szkoła Demokracji

  W ramach programu „Szkoła Demokracji” przystępujemy do realizacji kolejnego wyzwania jakim jest: Podejmowanie decyzji. Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania i wszystkie zainteresowane strony (uczniowie i uczennice, nauczycielki i nauczyciele oraz dyrekcja) osiągają rzeczywiste porozumienie w danej sprawie. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kolejne wyzwanie w ramach programu Szkoła Demokracji została wyłączona

Szkolenie w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkolenie w Centrum Edukacji Obywatelskiej

  Nasza szkoła przystąpiła do programu CEO „Szkoła Demokracji”. Chcemy stworzyć szkołę przyjazną dla aktywności wszystkich uczniów naszej szkoły. Rozwijając postawę obywatelską, chcemy nauczyć współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości, rozwijać umiejętności planowania działań, komunikacji i wspólnego podejmowania decyzji. Realizację zadań rozpoczęliśmy udziałem w szkoleniu, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Otrzymaliśmy niezbędną wiedzę i materiały pomocnicze. Niezwykle cenne było również spotkanie się z innymi nauczycielami i uczniami Szkół, biorącymi udział w projekcie, który ma zasięg ogólnopolski. A oto wrażenia naszej uczennicy po szkoleniu:

  Bardzo prosimy o uzupełnienie ankiety!
Link do ankiety.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie w Centrum Edukacji Obywatelskiej została wyłączona

Ogólnopolski innowacyjny projekt Samorządu Uczniowskiego

Ogólnopolski innowacyjny projekt Samorządu Uczniowskiego

  W ramach programu „Szkoła Demokracji” przystępujemy do kolejnego wyzwania jakim jest: Działania uczniów i uczennic. Władze SU są niezależne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, a uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów. Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole obejmującą wszystkich uczniów i uczennice, z wykorzystaniem różnych metod. Wnioski przełożymy na konkretne działania, które zostaną umieszczone w planie pracy. Więcej o wyzwaniu opowie w filmiku Magdalena Szydłowska- zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w Kozubowie.

  Bardzo prosimy o uzupełnienie ankiety!
Link do ankiety.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogólnopolski innowacyjny projekt Samorządu Uczniowskiego została wyłączona

Szkoła Demokracji

Szkoła Demokracji

 Mamy przyjemność poinformować całą społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Kozubowie o przystąpieniu naszej szkoły do projektu SZKOŁA DEMOKRACJI, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:
• weryfikacja, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania uczniów jest Nasza szkoła;
• stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;• skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
• możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawy obywatelskiej, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości;
• zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;
• po spełnieniu wszystkich kryteriów, szkoła uzyska certyfikat „Szkoła Demokracji” potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Weź udział – oddaj głos, sam wybierz swój samorząd!

Weź udział – oddaj głos, sam wybierz swój samorząd!

 W dniu 28 września, wybierzemy w naszej szkole przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego.
W przeprowadzeniu demokratycznych wyborów pomaga udział w akcji „Samorządy mają głos”. Na platformie internetowej www.szkolademokracji.ceo.org.pl opublikowane zostały sylwetki kandydatów naszej szkoły wraz z opisem ich programów. Informacje o kandydatach zgromadzone w jednym miejscu pozwalą wyborcom na łatwe porównanie programów wyborczych i podjęcie świadomej decyzji w dniu wyborów. Po wyborach zespół zarejestrowany na platformie, będzie mógł dodać wyniki, jakie uzyskali poszczególni kandydaci i opublikować je, a także dodać opis wyborów. Udział w akcji „Samorządy mają głos” zapewni przejrzystość wyborów w szkole oraz ułatwi szybki dostęp do wyników.
Jeśli chcesz :
• dowiedzieć się więcej o wyborach w naszej szkole
• poznać naszych kandydatów
• na bieżąco dowiadywać się o przygotowaniach do wyborów
• mieć szybki dostęp do wyników wyborów

Znajdź naszą szkołę na platformie:

www.szkolademokracji.ceo.org.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Weź udział – oddaj głos, sam wybierz swój samorząd! została wyłączona