Samorząd Uczniowski

Nasza szkoła została Szkołą Demokracji

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie przystąpili do projektu SZKOŁA DEMOKRACJI, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Ambasadą Amerykańską. Celem projektu było zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.
Realizację zadań rozpoczęliśmy udziałem w szkoleniu wprowadzającym do projektu w październiku 2018 r. Otrzymaliśmy niezbędną wiedzę i materiały pomocnicze. Niezwykle cenne było również spotkanie się z innymi nauczycielami i uczniami Szkół, biorącymi udział w projekcie, który ma zasięg ogólnopolski. Kolejnym etapem prac było skompletowanie zespołu projektowego. Koordynatorem projektu w naszej szkole była pani Agnieszka Prucnal. W skład zespołu weszli: reprezentanci Samorządu Uczniowskiego: uczennica klasy VII: Roksana Fijałkowska i uczennica klasy V: Magdalena Szydłowska. W zależności od potrzeb zespół był modyfikowany i dołączali do niego uczniowie i uczennice innych klas, którzy chętnie angażowali się w nasze przedsięwzięcia. Członkiem wspierającym zespół była pani dyrektor szkoły, Grażyna Wierzba, która wspierała działania zespołu. Do zrealizowania części wyzwań konieczne było również zaangażowanie innych osób – innych nauczycieli, uczniów, przedstawicieli rady rodziców, itp. Pierwszym działaniem zespołu projektowego było zapoznanie się z wyzwaniami i wybór tych, które chcemy podjąć w ramach programu. Do otrzymania pełnego certyfikatu „Szkoły Demokracji” konieczne było zrealizowanie min. 1 wyzwania z każdego z pięciu obszarów. Pełne informacje na temat zrealizowanych przez nas wyzwań projektowych można znaleźć na stronie internetowej naszej szkoły oraz stronie Samorządu Uczniowskiego. Informacje na temat projektu znajdują się również na tablicy informacyjnej Samorządu Uczniowskiego. Nasze relacje ze zrealizowanych wyzwań publikowane były na stronie szkolademokracji.ceo.org.pl. Można tam znaleźć nasze publikacje, zdjęcia i filmiki, jak również komentarze innych uczestników programu i samych koordynatorów CEO. Przez cały czas trwania projektu mieliśmy możliwość konsultowania kwestii nie tylko związanych z programem, ale również wszelkich dotyczących samorządności uczniowskiej i szkolnej demokracji z ekspertami CEO za pomocą platformy, maila, telefonu.
Zrealizowaliśmy wyzwania z każdego obszaru projektu. Nasza szkoła otrzyma certyfikat „Szkoły Demokracji”.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Samorząd Uczniowski została wyłączona

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2019


Sprzątanie świata i Dzień Ziemi należą od wielu lat do stałych punktów corocznych uroczystości i akcji szkolnych. Akcja „Sprzątanie świata” organizowana jest wspólnie z referatem Rolnictwa i Ochrony Środowiska urzędu Gminy Pińczów. Uczniowie biorą udział w pracach porządkowych przy szkole i okolicy naszej miejscowości. Z okazji Dnia Ziemi w naszej szkole odbył się również apel przygotowany pod kierunkiem p. Marcina Strączka. Uczniowie wysłuchali wierszy, piosenek i tekstów mówiących o tym jaki wpływ na środowisko wywiera działalność człowieka. Celem apelu było przede wszystkim zachęcenie uczniów do refleksji nad swoim stylem życia, do zastanowienia się czy w swoich działaniach uwzględniają potrzeby przyrody oraz wzmocnienie przekonania, że życie w zgodzie z ekologią to inwestycja we własne zdrowie i dobre samopoczucie.

Zdjęcia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2019 została wyłączona

Uroczysty apel z okazji ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA


W piątek, 26 kwietnia 2019r. odbył się w naszej szkole apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, uczniowie przygotowali część artystyczną pod kierunkiem nauczycielki p. Anny Zacharz. Apel rozpoczęto wprowadzeniem pocztu flagowego oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Zaprezentowano historię Konstytucji 3 Maja. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni o tematyce patriotycznej. Wszystkim obecnym uświadomiono, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja to ważne i wyjątkowe wydarzenie w naszej szkole. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Uroczysty apel z okazji ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA została wyłączona

Wyzwanie Szkoły Demokracji z obszaru „Uczenie się i nauczanie”

Koleżanki i Koledzy! Przystępujemy do kolejnego wyzwania Szkoły Demokracji: Uczenie się i Nauczanie. Wspólnie z Radą Samorządu Uczniowskiego spotkaliśmy się żeby zastanowić się nad zagadnieniami, które chcielibyśmy sprawdzić. Sformułowaliśmy pytania, tak aby były zrozumiałe i czytelne dla Was. Uczniowie z koła informatycznego z opiekunem zajęli się przygotowaniem takiej ankiety w formie elektronicznej. Taka wersja ankiety pozwoli zsumowałać wyniki i utworzyć wykresy. Wyniki zostaną przedstawione nauczycielom, a temat poddany do dyskusji. Prosimy o uzupełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Wyzwanie Szkoły Demokracji z obszaru „Uczenie się i nauczanie” została wyłączona

Szkolne konkursy wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs na „Najciekawszą i najpiękniejszą ozdobę wielkanocną” oraz na „Kartkę świąteczną” zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Konkursy wielkanocne stały się już naszą szkolną tradycją. Celem konkursu było propagowanie obchodów Świąt Wielkanocnych, pobudzenie aktywności twórczej i rozwijanie wrażliwości estetycznej u uczniów. Spośród wszystkich prac, jury wybrało najciekawsze i najestetyczniej wykonane. Zwycięzcy otrzymali nagrody.
A oto lista laureatów konkursu w poszczególnych kategoriach: 

Najciekawsza i najpiękniejsza ozdoba świąteczna:

Kategoria: klasy I – III

I miejsce: Filip Szczepański (klasa I)

II miejsce: Szymon Boksa (klasa II)

III miejsce: Ewa Wojciechowska (klasa III)

Kategoria: klasy IV – VIII

I miejsce: Martyna Gajos (klasa VII)

II miejsce: Magdalena Szydłowska klasa V)

III miejsce: Weronika Boksa (klasa IV), Zuzanna Stanek (klasa V) 

Wyróżnienie: Adam Grabiwoda (klasa V)

Kartka świąteczna: 

I miejsce: Ewa Wojciechowska (klasa III), Mateusz Wieczorek (klasa IV) 

II miejsce: Magdalena Szydłowska (klasa V)

III miejsce: Dominika Różycka (klasa IV).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolne konkursy wielkanocne została wyłączona

Dzień Wiosny i Dzień Nowych Technologii w naszej szkole

20 marca w środę rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Za oknami jednak tego nie widać. Uczniowie naszej placówki witali wiosnę w czwartek 21 marca. Tradycyjnie spalono Marzannę, a dzieci radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę słowami:

Marzanno, Marzanno ty zimowa panno,

ciebie pożegnamy, wiosnę przywitamy.

Był to pierwszy dzień wiosny, a także Dzień Nowych Technologii w Edukacji. Wydarzenie to patronatem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Nowoczesne technologie są obecne w życiu codziennym każdego z nas. W tym dniu zajęcia w przedszkolu i szkole miały charakter zabawowy z wykorzystaniem różnorodnych aplikacji internetowych oraz użyciu nowoczesnego sprzętu. Podczas takich zajęć uczniowie klas I – III uczyli się kodowania z małpką, programowali drogę Scottiego, sterowali robotem Dash, by z pominięciem przeszkód doprowadzić go do celu. W klasach IV – VIII odbyły się zajęcia z wykorzystaniem tablic interaktywnych: uczniowie rozwiązywali quizy, krzyżówki i rebusy wykonane w internetowych aplikacjach wspierających proces uczenia się i nauczania tj. LearningApps, Quizlet, Kahoot! Pierwszy dzień wiosny możemy więc śmiało uznać za powitany nowocześnie, radośnie, przyjemnie i pożytecznie.

Zdjęcia

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Dzień Wiosny i Dzień Nowych Technologii w naszej szkole została wyłączona

Kolejne wyzwanie w ramach programu Szkoła Demokracji

Kolejne wyzwanie w ramach programu Szkoła Demokracji

  W ramach programu „Szkoła Demokracji” przystępujemy do realizacji kolejnego wyzwania jakim jest: Podejmowanie decyzji. Istotne decyzje dotyczące uczniów i uczennic są podejmowane w drodze konsultacji lub współdecydowania i wszystkie zainteresowane strony (uczniowie i uczennice, nauczycielki i nauczyciele oraz dyrekcja) osiągają rzeczywiste porozumienie w danej sprawie. 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Kolejne wyzwanie w ramach programu Szkoła Demokracji została wyłączona

Szkolenie w Centrum Edukacji Obywatelskiej

Szkolenie w Centrum Edukacji Obywatelskiej

  Nasza szkoła przystąpiła do programu CEO „Szkoła Demokracji”. Chcemy stworzyć szkołę przyjazną dla aktywności wszystkich uczniów naszej szkoły. Rozwijając postawę obywatelską, chcemy nauczyć współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości, rozwijać umiejętności planowania działań, komunikacji i wspólnego podejmowania decyzji. Realizację zadań rozpoczęliśmy udziałem w szkoleniu, które odbyło się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Otrzymaliśmy niezbędną wiedzę i materiały pomocnicze. Niezwykle cenne było również spotkanie się z innymi nauczycielami i uczniami Szkół, biorącymi udział w projekcie, który ma zasięg ogólnopolski. A oto wrażenia naszej uczennicy po szkoleniu:

  Bardzo prosimy o uzupełnienie ankiety!
Link do ankiety.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Szkolenie w Centrum Edukacji Obywatelskiej została wyłączona

Ogólnopolski innowacyjny projekt Samorządu Uczniowskiego

Ogólnopolski innowacyjny projekt Samorządu Uczniowskiego

  W ramach programu „Szkoła Demokracji” przystępujemy do kolejnego wyzwania jakim jest: Działania uczniów i uczennic. Władze SU są niezależne w planowaniu i realizacji swoich przedsięwzięć, a uczniowie naszej szkoły mogą liczyć na pomoc władz SU i szkoły w realizacji swoich pomysłów. Przeprowadzamy diagnozę potrzeb i zainteresowań młodzieży w naszej szkole obejmującą wszystkich uczniów i uczennice, z wykorzystaniem różnych metod. Wnioski przełożymy na konkretne działania, które zostaną umieszczone w planie pracy. Więcej o wyzwaniu opowie w filmiku Magdalena Szydłowska- zastępca przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego w Kozubowie.

  Bardzo prosimy o uzupełnienie ankiety!
Link do ankiety.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Ogólnopolski innowacyjny projekt Samorządu Uczniowskiego została wyłączona

Szkoła Demokracji

Szkoła Demokracji

 Mamy przyjemność poinformować całą społeczność szkolną Szkoły Podstawowej w Kozubowie o przystąpieniu naszej szkoły do projektu SZKOŁA DEMOKRACJI, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem projektu jest zwiększenie udziału uczniów i uczennic w życiu szkoły oraz wzmocnienie samorządności uczniowskiej.

Korzyści z wzięcia udziału w programie:
• weryfikacja, jak funkcjonuje samorząd uczniowski i jak otwarta na działania uczniów jest Nasza szkoła;
• stworzenie szkoły bardziej przyjaznej dla aktywności uczniów i uczennic;• skuteczne wprowadzenie standardów demokratycznych w szkole;
• możliwość rozwijania w uczniach i uczennicach postawy obywatelskiej, uczenia ich współdecydowania i dbania o swoje najbliższe otoczenie – teraz i w przyszłości;
• zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania działań samorządu uczniowskiego;
• po spełnieniu wszystkich kryteriów, szkoła uzyska certyfikat „Szkoła Demokracji” potwierdzający wysoki standard szkolnej demokracji.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz